Privacy statement

Verwerking van de persoonlijke gegevens


Parking Partners verbindt zich ertoe het vertrouwelijke karakter van de persoonlijke informatie die de bezoekers van haar internetsite verstrekken te eerbiedigen. Dit bericht omschrijft het type informatie dat Parking Partners tijdens uw bezoek aan haar internetsite kan vergaren, evenals de wijze waarop die informatie later zal worden gebruikt. Bepaalde persoonlijke gegevens die op onze server worden geregistreerd, zijn gegevens die u bij het invullen van de online formulieren vrijwillig verstrekt; andere gegevens worden dan weer automatisch verzameld.1. PASSIEVE GEGEVENSVERGARING


Parking Partners stelt alles in het werk om haar site regelmatig te verbeteren. Tijdens uw bezoek verzamelt Parking Partners bepaalde gegevens automatisch:
o Uw IP adres. Uw internetprovider kent een IP-adres aan uw computer toe zodat u zich toegang tot het internet kunt verschaffen. Omdat dit adres wijzigt telkens wanneer u een verbinding tot stand brengt, wordt het doorgaans beschouwd als een gegeven waarmee u als persoon niet kunt worden geïdentificeerd.
o Het adres van de internetsite die u rechtstreeks met onze internetsite verbindt.
o De datum en het tijdstip van uw bezoek aan de site en de pagina’s die u hebt geraadpleegd.
o Het besturingssysteem van uw computer en uw browsersoftware.
Onze site kan gebruik maken van cookies. Deze bestandjes die op uw computer worden opgeslagen, stellen ons in staat uw toegang tot de door ons aangeboden diensten te vereenvoudigen. De cookies van de site bevatten geen gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. Bovendien zijn ze zodanig ontworpen dat alleen Parking Partners ze kan gebruiken. U kunt de registratie van deze “cookies” verhinderen door uw computerconfiguratie aan te passen.2. GEBRUIK VAN DE VERZAMELDE INFORMATIE


Parking Partners gebruikt de verzamelde gegevens alleen om aan de verwachtingen van de bezoekers van de site tegemoet te komen. Parking Partners zal de persoonlijke gegevens enkel gebruiken voor het doel opgegeven op het ogenblik dat u ze verstrekte. De persoonlijke gegevens die u Parking Partners hebt verstrekt, zijn uitsluitend voor strikt intern gebruik bestemd. Bijgevolg zal Parking Partners de persoonlijke gegevens niet openbaar maken, noch verkopen, verhuren of overmaken aan andere ondernemingen of entiteiten.3. BEVEILIGING VAN DE INFORMATIE


Parking Partners heeft specifieke resources voorzien om de persoonlijke gegevens veilig op te slaan zodat ze gevrijwaard blijven tegen verlies, wijziging of hacking. De opslagsystemen zijn slechts voor een beperkt aantal gemachtigde personen toegankelijk.4. TOEGANG TOT DE INFORMATIE


De persoonlijke informatie die wordt gevraagd (naam, adres, specialiteit, elektronisch adres) dient om individualiseringsfuncties te kunnen gebruiken. De weigering om dergelijke informatie over te maken heeft geen enkel nadelig gevolg. De kans bestaat echter wel dat bepaalde functies niet toegankelijk zijn of dat de gewenste informatie u niet kan worden bezorgd. Conform de wetten op de gegevensverzameling, op de bestanden en op de vrijheden, kan Parking Partners de door u verstrekte persoonlijke gegevens op ieder ogenblik op uw eenvoudig verzoek wissen of wijzigen. Om uw persoonlijke gegevens in te kijken, te wijzigen, recht te zetten of te laten schrappen volstaat het via de post een aanvraag daartoe tot Parking Partners te richten – Bijenstraat 21, B-9051 Sint-Denijs-Westrem. Parking Partners behoudt zich het recht voor de hiervoor beschreven werkingsregels van de internetsite op ieder ogenblik te wijzigen. Dit bericht houdt geen enkele contractuele of andere relatie tussen Parking Partners en de bezoekers van de internetsite of hun respectieve rechthebbenden in.